Perhe – yhteiskunta minikoossa! 

 

Hyvinvoiva yhteiskunta edellyttää hyvinvoivia perheitä! Perheet ovat yhteiskuntamme sydämiä – niistä huolehtiminen on koko yhteiskunnan etu. Perheisiin laitettu tuki maksaa itseensä takaisin monikertaisesti. Perheiden yleistilanne Suomessa on hyvä. Vaikka yleistilanne on hyvä, on kuittenkin perheitä, jotka tarvitsevat erityistukea kukoistaakseen. Vähävaraisille perheillä on monia arkipäiväisiä haasteita, joihin he tarvitsevat tukea. Huonoimmassa asemassa ovat vähävaraiset maahanmuuttajaperheet. Vanhempien heikko kielitaito, tietämättömyys julkisten palvelujen saatavuudesta ja heikko taloudellinen tilanne sekä pelot ja ennakkoluulot uutta kulttuuria kohtaan vähentävät huomattavasti maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia.

Haluamme olla osaltamme tukemassa tukea tarvitsevia perheitä, ja sitä kautta edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Perheet ovat olleet Sahanin toiminnan kulmakiviä jo 17 vuoden ajan.  Tarjoamme perheille monenlaista toimintaa ja palvelua. Lähtökohtamme on tarjota monipuolista ja kokonaisvaltaista toimintaa. Kehitämme koko ajan lisää palveluita. Lisää perheille suunnatuista toiminnoista pääset lukemaan alavalikoista!