Harrastus- ja kasvatustoiminta

 

Järjestämme erilaisia kasvatus- ja harrastustoimintoja lapsille, nuorille ja aikuisille. Harrastustoimintamme koostuu liikunta-, läksy- ja toimintakerhoista. Harrastustoiminnan tarkoituksena edistää lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja osallisuutta.

 

Liikuntakehot:

 

Liikunta ja urheilu ovat tasapainoisen ja terveellisen elämän peruselementtejä.

Yhdistyksemme koko olemassaolon ajan olemme tehneet työtä lasten ja nuorten liikunnan parissa osana meidän toimintaamme. Liikunta on avain syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tuotamme matalakynnyksen liikuntakerhoja, joiden tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja aktivisuutta. Liikuntakerhomme ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Vuonna 2021 tuotamme viikoittain lapsille 20 liikuntakerhoa, ja yhteensä viikoittain 44 tuntia tehokasta liikuntatuntia. Liikuntakerhoihin osallistuvat viikoittain 200-250 lasta ja nuorta viikoittain.

Olemme myös onnistuneet perustamaan kaksi harrastejoukkuetta, jotka osallistuva Palloliiton alaisiin sarjoihin. Näissä joukkueissa pelaa 20 lasta ja nuorta.

 

 

Nuorten toiminta:

 

Nuoriin kohdistuva toiminta on yhdistyksemme tarkoituksen ydin. Uskomme siihen, että nuoriin tänään kohdistettu panos on sijoitus huomiseen tulevaisuuteen. Vuoden 2021 painopisteenä ovat edelleen tyttöjen ja nuorten naisten toiminta ja sen kehittäminen. Osallistavassa toiminnassa nuori on tekijä eikä kohde. Pääosin kohderyhmämme ovat 7 – 20-vuotiaat. Kaikki toiminnat ovat kaikille lapsille ja nuorille ilmaisia ja avoimia.

 

 

Kulttuurittominta:

 

Oman identiteetin ja kulttuurin tunteminen ja arvostaminen on tie menestykseen. Samalla muiden kulttuurien tunteminen ja kunnioittaminen on voimanvara, joka yhdistää yhteiskuntaa. Moninaisuus ja monikulttuurisuus on rikkaus, jotta tulee vaalia. Yhdistyksemme kulttuuritoiminta on monipuolista ja monivivahteinen