Iltapäivätoiminta

 

Olemme menestykkäästi järjestäneet ja toteuttaneet koululaisille iltapäivätoimintaa yhdeksän vuotta (9) vuoden ajan.  Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

Ensi vuonna tulemme kehittämään toimintamme vastamaan paremmin toiminalle asetettuihin tavoitteisiin. Iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan koululaisille kouluntyöaikoina arkisin kello 12–16 välisenä aikana. Toiminta suunnitellaan huolellisesti noudattaen toimintaa ohjaavia säädöksiä ja viranomaisohjeistuksia.