Tsempataan töihin -hanke

 

Tsempataan töihin! ESR-hanke 1.4.2020 – 31.3.2022

Olemme mukana osatoteuttajana Tsempataan töihin -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään maahan muuttaneiden työllisyyttä edistävää kumppanuusverkostoa kunnan, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen sekä Sodexo Oy:n kanssa. Toiminnalla on vahva pohja kunnan, TE-toimiston ja järjestöjen aikaisemman kumppanuuden ansiosta.

Tavoitteena on osaltaan edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, ja samalla edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahan muuttaneiden työllisyyttä.

Hankkeessa pyritään luomaan työllistymisen kynnystä madaltava malli, jonka kautta asiakkaan olisi helpompi työllistyä, mutta myös työnantajan helpompi tavoittaa sopivia työntekijöitä.

Teemme työtä moniammatillisella ja monikielisellä tiimillä, ja pystymme yhdistämään ainutlaatuisella tavalla järjestöjen tarjoaman luottamuksen, viranomaisten tuen sekä yritysten rekrytointiosaamisen ja -tarpeet.